2021-06-16

Persbericht

KONINKLIJKE ZON REALISEERT GROEI EN POSITIEF RESULTAAT OVER 2020
 
Venlo- Koninklijke ZON heeft over het jaar 2020 een groei van 10% met een positief financieel resultaat behaald. De winst na belastingen bedroeg 6,5 miljoen euro. Een resultaat dat, naast het operationele resultaat, mede is gerealiseerd door de verkoop van onroerend goed.  De totale omzet van ZON in 2020 kwam uit op 291 miljoen euro (264 miljoen in 2019). 

Ondanks alle beperkingen vanwege corona is het ZON gelukt om in het verslagjaar de continuïteit in de bedrijfsvoering te kunnen bewaren. Ondanks twee lockdowns groeide de omzet in 2020 qua volume en met gemiddeld hogere uitbetaalprijzen. Deels kon dit worden verklaard door een significante omzetstijging bij de retailklanten van ZON.  De verwachting is dat dit zich verder zal ontwikkelen omdat zowel bij klanten als telers de wens bestaat om direct met elkaar zaken te doen. ZON investeert daarom ook steeds in het ontwikkelen van de organisatie om telers en klanten hierin te bedienen. Dankzij de opgebouwde expertise worden steeds meer klanten ontzorgd met op hen afgestemde producten en diensten. 

Investeren in klok
Naast accountmanagement is de veilingklok een belangrijke marktplaats waarmee in bepaalde segmenten van de markt steeds meer kopers worden bediend. Om kopers aan de klok jaarrond te bedienen met een aantrekkelijk productaanbod wordt de samenwerking met Spaanse telersorganisaties in het winterseizoen verder versterkt. Door een actief acquisitiebeleid is het aantal kopers aan de klok opnieuw gegroeid. Momenteel wordt geïnvesteerd in ICT om vanaf begin 2022 een aantal nieuwe functionaliteiten te kunnen aanbieden aan kopers en telers, waardoor de klok nog beter kan inspelen op behoeften in de markt.

Het telers- en consumentenplatform Vaneigenbodem.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van de verkoopstrategie en zal de komende jaren, in samenwerking met de telers, verder uitgroeien tot hét online platform voor ZON en haar leden.

Directie, Bestuur en Raad van Commissarissen zijn van mening dat maatwerk nodig zal zijn voor ZON om vanuit een heterogeen samengestelde coöperatie zowel grote als kleine telers te kunnen blijven faciliteren in hun ondernemerschap en hun gang naar de markt. Verdere focus op key accounts en versterking van het aanbod op de marktplaats qua volume en qua assortiment blijven daarbij centraal staan.
Door het benutten van die energie en ambitie voor het beste rendement van leden en klanten, is er zicht op een gezonde toekomst en zien Directie, Bestuur en Raad van Commissarissen met vertrouwen het komende jaar van Koninklijke ZON tegemoet.

Noot voor de redactie: 
Dit persbericht is verzonden door de afdeling Communicatie & PR van ZON fruit & vegetables. U treft dit en alle andere berichten van ZON ook aan op www.royalzon.com. Voor vragen en meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie & PR.: 06-12827818.