2020-10-07

Persbericht

Michiel F. van Ginkel verlaat ZON-organisatie per 1 februari 2021 Na bijna 6 jaar met succes leiding te hebben gegeven aan Koninklijke ZON, gaat Algemeen directeur Michiel F. van Ginkel, de organisatie per 1 februari 2021 verlaten.

De Raad van Commissarissen van ZON Holding is de heer Van Ginkel erkentelijk voor de wijze waarop hij vorm en leiding heeft gegeven aan de transformatie van de organisatie. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.

Noot voor de redactie:

Dit persbericht is verzonden door de afdeling Communicatie & PR van Royal ZON. U treft dit en alle andere berichten van ZON ook aan op www.royalzon.com. Voor vragen en meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie & PR: 06-53577874.