2018-10-05

Persbericht

110 hectare gronden voortaan in erfpacht uitgegeven door telerscoöperatie

Royal ZON verkoopt opstallen en recht op ontwikkeling op Fresh Park Venlo aan internationale vastgoedontwikkelaar Hines (Houston, VS)

Venlo, 5 oktober 2018 - Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost Nederland (Royal ZON) uit Venlo heeft met de Amerikaanse vastgoed- en projectontwikkelaar Hines overeenstemming bereikt over de overname van alle opstallen op het bedrijventerrein Fresh Park Venlo, gelegen aan de A73. Met deze transactie breidt Royal ZON haar grondpositie op Fresh Park Venlo uit en zal het bedrijf de gronden in eeuwigdurende erfpacht uitgeven aan Hines. Tevens heeft Hines met deze transactie het (her)ontwikkelingsrecht op Fresh Park Venlo verworven. Partijen maken geen financiële details van de transactie bekend.

Fresh Park Venlo huisvest zo’n 130 bedrijven die samen de spin in het web vormen in één van de meest vitale logistieke agri-food hotspots in Europa. Daarmee heeft Fresh Park Venlo zich in de voorbije decennia ontwikkeld tot centrale magneet in de voor de Nederlandse economie zo belangrijke vers-sector. In de aanloop van de verkoop aan Hines heeft Royal ZON haar grond en onroerend goed positie op Fresh Park Venlo uitgebreid tot 110 hectare en 23 gebouwen. Deze 23 gebouwen zijn nu volledig overgenomen door Hines.

Algemeen directeur Michiel F. van Ginkel van Royal ZON: “Ontwikkeling van vastgoed behoort in onze visie niet langer tot de kerntaken van de onderneming. Daarom is ZON bijna twee jaar geleden gestart met het zoeken van een strategische, kapitaalkrachtige partner die de noodzakelijke verdere ontwikkeling van Fresh Park Venlo voor zijn rekening kan gaan nemen. Met Hines hebben we die strategische partner gevonden”.

Ari Franken, financieel directeur van Royal ZON en verantwoordelijk voor het vastgoed: “Daar toekomstige versnippering van het bedrijventerrein op de loer lag, wilden we de opstallen en het recht tot verdere ontwikkeling van het terrein in één keer vervreemden. We zijn ervan overtuigd dat hiermee de vitaliteit van Fresh Park Venlo op de langere termijn is gewaarborgd.”

Door de verkoop versterkt Royal ZON zijn balans aanmerkelijk terwijl de erfpachtinkomsten een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse exploitatie leveren. Over de bestemming van de vrijgekomen middelen zal later worden gecommuniceerd waarbij Royal ZON onder meer overweegt te investeren in een regionaal stimulerings- en ontwikkelingsfonds. Daarover worden momenteel gesprekken gevoerd met andere partijen.

De 9 medewerkers die nog werkzaam zijn bij de vastgoedorganisatie van Royal ZON treden in dienst bij Hines.

[einde bericht]

Noot voor de redactie

Over Royal ZON

Al ruim 100 jaar is Royal ZON op onderscheidende wijze actief in de internationale wereld van groenten en fruit. In de loop van de jaren is Royal ZON uitgegroeid tot een toonaangevende afzetorganisatie in Nederland én ver daarbuiten.

Onder de naam ZON fruit & vegetables verkoopt de coöperatie groenten en fruit. Met daarbij een teler- en klantgericht scala van ondersteunende activiteiten zoals marketing, logistiek, verpakken en kwaliteitszorg. Het telerplatform VanEigenBodem.nl is de rode draad in de marketing- en promotieactiviteiten van Royal ZON.

Royal ZON is gevestigd op Fresh Park Venlo en realiseerde in 2017 een omzet van 285 miljoen euro, met circa 200 leden en 100 medewerkers.

Dit persbericht is verzonden door de afdeling Communicatie & PR van ZON fruit & vegetables. U treft dit en alle andere berichten van ZON ook aan op www.royalzon.com. Voor vragen kunt u bellen met Jos Caubo (manager Communicatie & PR.: 06-53577874).