2021-05-06

Persbericht

RABOBANK NIEUWE HUISBANKIER KONINKLIJKE ZON
Venlo – Met ingang van 1 juni is de Rabobank de nieuwe huisbankier van Koninklijke ZON. Directievoorzitter Addy Lutgenau van Rabobank Noord-Limburg en ZON-directeur John Willems ondertekenden hiertoe vandaag de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen.

ZON heeft vooral uit strategische overwegingen gekozen voor de samenwerking met de Rabobank. ‘Het merendeel van onze leden bankiert bij de Rabobank. Bij de financiering van deze bedrijven zie je dat de bank steeds meer kijkt naar de wijze waarop een teler de afzet heeft geregeld. Doordat ZON als afzetorganisatie nu bij dezelfde bank zit, wordt bijvoorbeeld het overleg over die afzet allemaal wat eenvoudiger’, aldus John Willems.

Addy Lutgenau geeft aan dat de Rabobank veel kennis in huis heeft op het gebied van strategische ontwikkelingen in Food & Agri. ‘We staan op dat gebied in de sector bekend als leidende partij en de kennis die we hebben komt met deze samenwerking nu ook beschikbaar voor ZON en haar leden. Een echte win-win situatie wat ons betreft,’ zegt hij.

Telersvereniging Koninklijke ZON telt momenteel 155 leden en had in 2020 een totale omzet van 291 miljoen euro. 

Noot voor de redactie: Dit persbericht is verzonden door de afdeling Communicatie & PR van Royal ZON. U treft dit en alle andere berichten van ZON ook aan op www.royalzon.com. Voor vragen en meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie & PR.: 06-53577874.