2022-03-29

Persbericht - ZON fruit & vegetables lanceert nieuw kloksysteem

                                                   PERSBERICHT/PERSBERICHT/PERSBERICHT/PERSBERICHT/

                                                                                                29 maart 2022

Venlo – Om de klok toekomstbestendig te maken gaat ZON over naar een nieuw kloksysteem (incl. thuiskoopsysteem) genaamd KOSMOS, hét realtime, webbased verkoop- in informatieplatform. Dit systeem is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking met Auxcis cvba. Hiermee zal de klok van ZON als eerste groenteveiling in de Benelux gebruik gaan maken van een nieuwe generatie mogelijkheden

Klokverkoop
De klokverkoop is één van de pijlers binnen de verkoopstrategie van ZON en hét verkoopinstrument voor de daghandel van ZON. “De komende jaren zullen in het teken staan van doorontwikkeling van het systeem om zo aansluiting te blijven vinden bij onze kopers en telers”, zegt Els van Herpen, Manager Klokverkoop.

Lancering
KOSMOS is een Cloud applicatie, er hoeft dus geen software geïnstalleerd te worden bij gebruikers. ZON start met een basis lay-out van het scherm voor kopers, maar de klokkoper kan op termijn het scherm naar eigen wensen instellen. Er is binnen dit nieuwe systeem meer flexibiliteit mogelijk in het blokveilen en Multi- Teler veilen (op naam veilen). Hiermee wordt gehoor gegeven aan de stijgende vraag van telers om op naam te kunnen veilen. 

Toekomst
Voorbereidingen zijn lopende voor het tonen van productfoto’s. Verder wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden rondom pre-bids en het gebruiken van KOSMOS op telefoon en tablet. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om de dagelijkse aanbodinformatie voor kopers nog completer te maken. “ZON blijft investeren in het nieuwste en meest moderne kloksysteem en wil haar klanten aan de klok zo bedienen met een zo compleet mogelijk assortiment,” vertelt Peter van Bree, voorzitter van Telersvereniging ZON

__________________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie: 
Dit persbericht is verzonden door de afdeling Business Development van ZON fruit & vegetables. U treft dit en alle andere berichten van ZON ook aan op www.royalzon.com. Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar communicatie@royalzon.com of bellen naar 077-323 9999.